فایل PCB را در پروتیوس باز کرده و مراحل زیر را انجام دهید

در ابتدا باید دو پوشه جدید به نام های PCB ,HOLE  ایجاد کنیم و پس از آن در نرم افراز PROTEUS 8.x مانند زیر به منوی مربوزه رفته و پس از آن No را بزنید

دقیقا مانند بالا صفحه را تنظیم کرده و خروجی را در آدرس PCB بریزید

آخرین مرحله در نرم افزار Proteus 8

در این مرحله دوباره وارد منوی در مرحله یک رفته و No را زده و این بار نیز مانند مرحله دوم دقیقا مانند شکل عمل کرده ولی این بار خروجی را در پوشه HOLE میریزیم

از اینجا به بعد باید نرم افزار پروتل (altium-designer) را باز کرده و مراحل زیر را انجام دهید

مانند شکل در پروتل یک فایل CAM ایجاد کنید

حال باید مانند شکل بالا فایل های داخل پوشه PCB را وارد نرم افزار پروتل کنیم

حالا تمام فایل ها را انتخاب و ok  می زنیم

در این مرحله باید فایل سوراخ ها را از پوشه HOLE وارد پروتل کنیم

فایل DRL را انتخاب کرده OK را می زنیم

بدون تغییر OK را بزنید

باید لایه ها رو تنظیم کنیم

دقیقا مطابق عکس تنظیمات را انجام دهید و OK بزنید

مطابق شکل بالا تنظیم و OK را بزنید

این گزینه را انتخاب کرده

بدون تغییر تمام پیام ها رو OK بزنید

کار تموم شد با زدن این گزینه PCB شما تولید شد

این هم نتیجه کار تمام مراحل برای برد تک لایه و دو لایه دقیقا یکسان هستش و این که در نقشه پروتیوس باید در بالا سمت راست از مرکز صفحه باشد موفق و پیروز باشید